Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Organizator
Patronat
 

 

Zobacz galerię zdjęć z IV Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane
Zapraszamy do Torunia
Organizator

 

IV Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane to ogólnopolska konferencja mająca na celu wymianę wiedzy i doświadczeń osób zaangażowanych w realizację procesu budowlanego zarówno ze strony zamawiającego jak i wykonawcy.

 

 

IV Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane odbyło się w dniach
20-22 marca 2017 r. w Copernicus Toruń Hotel.


 

 

Forum było poświęcone analizie problemów związanych z zamówieniami publicznymi na roboty budowlane oraz przedstawieniu praktycznych rozwiązań kwestii, które budzą wątpliwości zamawiających i wykonawców.

 

 

W programie m.in.:

 • Szacowanie wartości zamówienia na roboty budowlane po nowelizacji, w szczególności łączenie zamówień oraz zakaz podziału zamówienia na odrębne zamówienia
 • Podwykonawstwo i podmioty udostępniające zasoby w zamówieniach publicznych na roboty budowlane po nowelizacji
 • Rodzaje wad dokumentacji projektowej i ich wpływ na przedmiot zamówienia oraz wynagrodzenie wykonawcy
 • Pozacenowe kryteria oceny ofert w zamówieniach publicznych na roboty budowlane ze szczególnym uwzględnieniem kryterium kosztu
 • Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane i sposoby potwierdzania ich spełnienia

Do udziału w Forum zaprosiliśmy:

 • kierowników działów zamówień i specjalistów ds. zamówień publicznych
  w administracji rządowej oraz samorządowej
 • konsultantów i trenerów zamówień publicznych
 • przedstawicieli firm startujących w przetargach
 • kierowników wydziałów inwestycji (rozwoju i planowania) w jednostkach administracji rządowej i samorządowej
 • zarządców komunalnych, prezesów i dyrektorów spółek komunalnych
  i skarbu państwa
 • prezydentów, burmistrzów, wójtów, skarbników, sekretarzy gmin

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2017 PRESSCOM Sp. z o.o.