Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Patronat
Organizator
 

 

Zobacz galerię zdjęć z III Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane
Zapraszamy do Torunia
Organizator

 

III Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane to ogólnopolska konferencja mająca na celu wymianę wiedzy i doświadczeń osób zaangażowanych w realizację procesu budowlanego zarówno ze strony zamawiającego jak i wykonawcy.

 

 

III Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane odbyło się w dniach

29 lutego - 2 marca 2016 r. w Copernicus Toruń Hotel.
 

 

 

Forum było poświęcone analizie problemów związanych z zamówieniami publicznymi na roboty budowlane oraz przedstawieniu praktycznych rozwiązań kwestii, które budzą wątpliwości zamawiających i wykonawców.

 

 

Podczas spotkania szczegółowo omówione zostały m.in. następujące zagadnienia:

 • Koszty cyklu życia produktu w robotach budowlanych na gruncie nowych dyrektyw UE
 • Podmiotowe kryteria oceny ofert na roboty budowlane a warunki udziału wykonawców w świetle dyrektyw UE i nowelizacji Pzp
 • Zmiany zasad dokonywania opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane wynikające z nowych dyrektyw zamówieniowych i nowelizacji Pzp
 • Odpowiedzialność z tytułu dyscypliny finansów publicznych w związku z nieprawidłowym naliczaniem i nieegzekwowaniem kar umownych w zp na roboty budowlane
 • Rażąco niska cena w zamówieniach publicznych na prace projektowe i usługi w ujęciu praktycznym oraz w świetle zmian Pzp
 • Pozacenowe kryteria oceny ofert na prace projektowe i roboty budowlane w praktyce i orzecznictwie z uwzględnieniem zapisów nowych dyrektyw zamówieniowych i nowelizacji Pzp
 • Realizacja umowy o roboty budowlane a dopuszczalne na gruncie nowych dyrektyw zmiany umowy o roboty budowlane, aneksowanie umowy, rozwiązanie umowy oraz odstąpienie od umowy w świetle nowelizacji Pzp

Do udziału w Forum zaprosiliśmy:

 • kierowników działów zamówień i specjalistów ds. zamówień publicznych
  w administracji rządowej oraz samorządowej
 • konsultantów i trenerów zamówień publicznych
 • przedstawicieli firm startujących w przetargach
 • kierowników wydziałów inwestycji (rozwoju i planowania) w jednostkach administracji rządowej i samorządowej
 • zarządców komunalnych, prezesów i dyrektorów spółek komunalnych
  i skarbu państwa
 • prezydentów, burmistrzów, wójtów, skarbników, sekretarzy gmin

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2014 PRESSCOM Sp. z o.o.