Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Organizator
Patronat
 

 

Zobacz galerię zdjęć z V edycji Forum
Zapraszamy do Torunia
Organizator

 

V Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane to ogólnopolska konferencja mająca na celu wymianę wiedzy i doświadczeń osób zaangażowanych w realizację procesu budowlanego zarówno ze strony zamawiającego jak i wykonawcy.

 

 

V Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane odbyło się w dniach
19-21 marca 2018 r. w Copernicus Toruń Hotel.


 

 

Forum było poświęcone analizie problemów związanych z zamówieniami publicznymi na roboty budowlane oraz przedstawieniu praktycznych rozwiązań kwestii, które budzą wątpliwości zamawiających i wykonawców.

 

 

W programie m.in.:

 • Kary umowne w praktyce zamawiania i realizacji robót budowlanych
 • Zmiana wykonawcy robót budowlanych w trakcie realizacji zp w praktyce
 • Aktualność i ważność dokumentów składanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 • Roboty zamienne w zamówieniach publicznych na rb a roboty konieczne do wykonania nieobjęte umową o zamówienie publiczne
 • Nieprawidłowości w formułowaniu warunków udziału w postępowaniu na rb w świetle stanowisk instytucji kontrolujących zamówienia finansowane z budżetu UE
 • Zamówienia na rb polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych
 • Zapisy umowy o roboty budowlane zabezpieczające interesy zamawiającego na okoliczność niewykonania lub nienależytego wykonania umowy

Do udziału w Forum zaprosiliśmy:

 • kierowników działów zamówień i specjalistów ds. zamówień publicznych
  w administracji rządowej oraz samorządowej
 • konsultantów i trenerów zamówień publicznych
 • przedstawicieli firm startujących w przetargach
 • kierowników wydziałów inwestycji (rozwoju i planowania) w jednostkach administracji rządowej i samorządowej
 • zarządców komunalnych, prezesów i dyrektorów spółek komunalnych
  i skarbu państwa
 • prezydentów, burmistrzów, wójtów, skarbników, sekretarzy gmin

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2017 PRESSCOM Sp. z o.o.