Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Organizator
Patronat
 

 

Uczestnik
Dane odbiorcy

Dane nabywcy (jeśli inne niż powyżej)

Nazwa

NIP

Dodatkowe informacje

(tu prosimy wpisać ewentualne dodatkowe uwagi i informacje dla Organizatora)

Koszty udziału

Koszt uczestnictwa 1 osoby w FORUM w ofercie FIRST MINUTE przy zgłoszeniach nadesłanych do 28 lutego 2019 r. wynosi 1880 zł i obejmuje:materiały konferencyjne, opiekę koordynatora, pełne wyżywienie, zakwaterowanie w pokojach 2-os. (dopłata do pokoju 1-osobowego wynosi 500 zł) oraz imienny certyfikat uczestnictwa w konferencji. Przy zgłoszeniach nadesłanych po 28 lutego koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi 2480 zł. Liczba miejsc ograniczona.

 

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku, kiedy uczestnictwo w szkoleniu jest finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych. W przeciwnym razie do powyższych cen zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

Udział*
1 880,00 zł - zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym
2 380,00 zł - zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym
1 480,00 zł - bez zakwaterowania
Jeżeli chciał(a)by Pan(i) zostać zakwaterowany(a) w pokoju z konkretną osobą, prosimy o podanie jej imienia i nazwiska
Warsztaty do wyboru*
Warsztat 1 - Dobre praktyki w umowach o rb
Warsztat 2 - Prawo opcji w zp na rb jako rozszerzenie procentowe pierwotnie określonego przedmiotu zamówienia
Warsztat 3 - Roboty zamienne w zp na rb a roboty konieczne do wykonania, nieobjęte umową o zp
Warsztat 4 - Rażąco niska cena w zp na roboty budowlane
Oświadczenie*
Oświadczam, iż środki wydatkowane na ww. szkolenie pochodzą w co najmniej 70% ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Niniejsze oświadczenie ma na celu możliwość zastosowania stawki zwolnionej VAT zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 29c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. z późn. zmianami.
Ochrona danych osobowych*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingu produktów i usług własnych. Administratorem danych osobowych będzie Presscom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, numer KRS 0000173413. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim. W szczególności mają Państwo prawo do żądania od Presscom Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z do@presscom.pl. Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie internetowej: http://presscom.pl/rodo. (VIFZPNRB_2019_www_o)
Całościowy koszt uczestnictwa: 0,00
* - pola wymagane

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2019 PRESSCOM Sp. z o.o.